Проект БЕЛТА и Белорусского института стратегических исследований. Известные аналитики, политологи, экономисты обсуждают актуальные вопросы из жизни Беларуси и мира
ТЕМА
ПРОЕКТ
НАРРАТИВ ПОБЕДЫ
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ЭКСПЕРТЫ:
 • Игорь Марзалюк
  депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке доктор исторических наук, профессор
 • Алексей Беляев
  доцент кафедры политологии БГЭУ кандидат исторических наук, доцент
 • Александр Карлюкевич
  главный редактор журнала "Беларуская думка"
 • Валентин Стариченок
  аналитик Белорусского института стратегических исследований кандидат исторических наук
 • Павел Алексо
  председатель РСОО "Белорусский комитет молодежных организаций"
 • Юрий Прокопов (модератор)
  заместитель директора Белорусского института стратегических исследований
"ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. НАРРАТИВ ПОБЕДЫ"
ТЕМА:

Юрий ПРОКОПОВ (модератор)
заместитель директора Белорусского института
стратегических исследований

Мы собрались в преддверии Дня Независимости Республики Беларусь и поговорим о том, как современное белорусское общество воспринимает этот праздник и какой смысл в него вкладывает. Еще в середине 90-х в Беларуси активно дискутировали вокруг этой даты, но на референдуме большинство жителей страны приняли решение – сделать День освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков главным днем страны. За это время выросло целое поколение. Понятно, что, когда в середине 90-х на референдуме принимали решение всем народом сделать 3 июля Днем Независимости, было еще много людей, которые видели войну своими глазами. Это поколение уходит. Изменилось ли что-то в восприятии людей этой даты?
У быццi любой нацыi iснуюць пэўныя вузлавыя падзеi, сiмвалы, вакол якiх гэта нацыя выбудоўвае свой канцэпт гiстарычнай памяцi, гiстарычнай палiтыкi i стварае актуальную гiсторыю.

Игорь МАРЗАЛЮК
депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке
доктор исторических наук, профессор

Адносiны да мiнулага заўсёды з'яўляюцца вельмi важным канструктам у палiтыцы любой краiны. Таму, калi мы кажам пра мiнулае, пра iнтэрпрэтацыi мiнулага, то палiтыка памяцi, гiстарычная палiтыка, нават, калi яна не прагаворваецца ў нейкiх такiх жорсткiх артыкуляваных канцэптах, заўсёды прысутнiчае. Таму ў быццi любой нацыi iснуюць пэўныя вузлавыя падзеi, сiмвалы, вакол якiх гэта нацыя выбудоўвае свой канцэпт гiстарычнай памяцi, свой канцэпт гiстарычнай палiтыкi i стварае актуальную гiсторыю.
Гэта, у сваю чаргу, неабходна абгрунтаваць. I якраз меркаваннi аб значэннi перамогi i апеляцыя да 3 лiпеня, звязаная с вызваленнем Мiнска, з адной са знакавых падзей - аперацыяй "Баграціён", чаму мае такое важнае значэнне ў навейшым беларускiм палiтычным дыскурсе i чаму ў сярэдзiне 90-х гадоў яно было ўспрынята большасцю грамадства i прынята на рэферэндуме.
Игорь МАРЗАЛЮК
Самае важнае фундаментальнае права для любога чалавека, гэта права на жыццё. У тым лiку i для соцыуму, i для нас. Мы гэту вайну перажываем у пэўных эсхаталагiчных катэгорыях, як мяжу між дабром i злом, як сiтуацыю, у якую мы былi пастаўлены, умовы выжывання, як людзi, i як соцыум. Гэта значыць, размова iшла i пра біялагiчнае iснаванне, i пра захаванне нас як асобнага суб'екта гiсторыi, культуры i нашых традыцый. Усё гэта разам абумоўлiвае такое стаўленне да вайны.
Для беларусаў Вялiкая Айчынная вайна – гэта форма калектыўнай траўмы, якая закранае практычна ўвесь соцыум, увесь народ ва ўсiх пакаленнях, i перадаецца як па вертыкалi, так i па гарызанталi.
Два моманты, якiя выразна адрознiваюць беларускую гiстарычную суб'ектнасць у час Вялiкай Айчыннай вайны:
В этой двойке не хватает третьего элемента - Победы. Потому что именно страдания нашего народа и были преодолены Победой.

ВАЛЕНТИН СТАРИЧЕНОК

Александр КАРЛЮКЕВИЧ
главный редактор журнала "Беларуская думка"

Для грамадства блізкая вайна - Вялікая Айчынная, дзе сапраўды дасягнута была перамога, і 3 ліпеня 1944 года дзень фізічнага вызвалення Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў. Гэты наратыў дастаткова шырокі і таму, што ён уяўляе даўнюю гісторыю, дзе беларусы сябе праявілі мужнымі людзьмі, здольнымі да талерантнасці. Беларусы не выступалі правакатарамі тых ці іншых з'яў. Да 3 ліпеня можна падцягнуць і ранейшую гісторыю нічуць не зменшыўшы вагу гэтай даты. 3 ліпеня - дата кансалідацыі грамадства.
3 ліпеня - дата кансалідацыі грамадства.
Александр КАРЛЮКЕВИЧ
У звязку з 3 ліпеня мы можам закладваць фундамент на заўтра, фундамент будаўніцтва незалежнай суверэннай дзяржавы. Сапраўды з 1939-га года, за выключэннем Беласточчыны, наша краіна сфарміравалась у гэтых межах і можна гаварыць пра тое, што мы маем юрыдычнае права развівацца далей, ісці наперад у будаўніцтве дзяржавы. Сёння гэта асабліва важна і ў звязку з палітычнай сітуацыяй, калі тэма асобных спроб унесці дэстабілізацыю, падзяліць альбо ўнесці ў грамадства настрой падзелу краіны праз выкарыстанне памежных іншаземных палітычных сіл.

Основы ментального восприятия событий закладываются в семье. Современная молодежь родилась уже в суверенной Беларуси и далека по времени от тех событий, однако все равно ассоциирует слово "война" с определенными посылами, которые, наверное, и у всех поколений: это партизаны, сражения, геноцид и героизм.
Сегодня в стране модно говорить "я белорус" и действительно осознавать свою сопричастность к нации.
Павел АЛЕКСО

Павел АЛЕКСО
председатель РСОО "Белорусский комитет молодежных организаций"

Для молодых людей это очень сильное явление, несмотря на то, что они уже не читают книг о войне, как раньше, не смотрят старые добрые советские фильмы. Важно, чтобы не возникал вакуум, который может заполняться всем чем угодно.
Нам очень важно воспитывать молодежь так, чтобы она умела отличить правду от лжи. Воспитывать патриотизм, и это не только память о войне. Это популяризация национальных символов. Молодежь носит вышиванки, носит орнамент, интересуется "беларускай мовай". Сегодня в стране модно говорить "я белорус" и действительно осознавать свою сопричастность к нации. Вот, наверное, в чем независимость и патриотизм.
Ва ўсіх узроставых групах беларускага сучаснага соцыуму ёсць дзве падзеі, якія выклікаюць максімальнае пачуццё гонару. Я тут не буду казаць пра ўвесь гістарычны наратыў, пачынаючы з Ефрасінні да сённяшняга дня, скажу толькі пра рэчы, якія звязваюцца: гэта здабыццё краінай незалежнасці і перамога ў Вялікай Айчыннай вайне. Вось гэты гранд-наратыў да сённяшняга дня нягледзячы ні на што застаецца ў такой сувязі.

Игорь Марзалюк
20-й век - это вообще период, когда Беларусь впервые обретает формы национального государства. Если б не было 1917 года, я не возьму на себя такую смелость, но мне кажется, что Беларуси могло и не быть вообще в том виде, какой она является сегодня.
Великая Отечественная война для белорусского народа стала временем обретения политической субъектности Беларуси.
Алексей БЕЛЯЕВ

Алексей БЕЛЯЕВ
доцент кафедры политологии БГЭУ кандидат исторических наук, доцент

Что же касается Великой Отечественной войны, то это событие, которое, безусловно, привело к консолидации белорусской нации и к ее формированию именно как политического субъекта. Появилась белорусская элита: партизаны, которые составили руководящую основу Беларуси. Окончательное формирование территорий и границ. Закрепление этих границ во всех юридических документах, в сознании не только самого белорусского народа, но и окружающих народов. Заключение соответствующих договоров, которые создали нашу территориальную целостность, со всеми нашими соседями.
Третий момент - политическая субъектность. То, что Беларусь получила представительство в Организации Объединенных Наций. Свое Министерство иностранных дел и возможность совершать хотя бы символически действия как суверенное государство. До этого не было общего международного признания.
После революционных событий у нас возникает сам концепт Беларуси как государства, как территории, населенной определенным этносом, имеющей определенные границы и отличие от других этносов и государств, в состав которых она входила, не важно: Речь Посполитая, Российская империя. Но до Второй мировой войны, до Великой Отечественной этот нарратив как самостоятельного государства был еще не окончательным, он еще не выкристаллизовался.
Почему 3 июля, а не начало операции "Багратион", не ее окончание? 3 июля - это освобождение Минска. Минск всегда был символом Беларуси. В данном случае с момента появления белорусского государства - это столица БССР. Поэтому 3 июля для нас серьезная дата, от которой можно отталкиваться и которая, я хочу подчеркнуть, не вызывает отторжения ни у кого.
В. ВОЛКОВ
Картину Волкова "Минск 3 июля 1944 года" надо включить в обязательную программу показа на экскурсиях, чтобы видели отражение тех событий, тех эмоций, которые охватили людей. Видели ту разруху, задний фон, когда там стоит этот танк, а вокруг одни развалины. Эти люди, голодные, оборванные, но счастливые, которые встречают цветами своих освободителей, освободителей не чужих, не американскую армию, которая пришла на помощь, а свою, родную. И вот этот момент, мне кажется, очень важен в восприятии 3 июля, поэтому на самом деле 3 июля – это символическая дата.
"Минск 3 июля 1944 года"
67% молодых людей считают освобождение Беларуси от немецко-фашистской оккупации наиболее важным событием в истории белорусской государственности.
Опросы Института социологии и независимых служб также подтверждают, что 3 июля для белорусов - наиболее важная дата.
Валентин СТАРИЧЕНОК
Вместе с тем идет смена поколений. Мне кажется, что кроме войны молодежи были бы интересны даты, связанные с эпохой современности. Надо искать ключевые этапы уже сейчас в истории независимой Беларуси с 91-го года по наше время, ключевые моменты, которыми мы можем гордиться, ключевые даты, которые бы нашли отклик у нашей молодежи.
опрос Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Валентин СТАРИЧЕНОК
аналитик Белорусского института стратегических исследований кандидат исторических наук

У каждого из нас есть определенная политическая ангажированность, от которой никуда не денешься, мы дети своих родителей, мы внуки своих дедов...
После войны возникает мессианский образ Беларуси как богатырской заставы, защищающей и весь Союз, и все ценности восточнославянской цивилизации. После этого начинают восстанавливать и прописывать в нарративе те сюжеты, которые ранее были забыты.

ИГОРЬ МАРЗАЛЮК
Когда мы говорим о Беларуси, речь идет о противостоянии народа врагу, а не государства. Белорусские партизанки – народное движение, где есть самоорганизовавшиеся люди, которые выступили, чувствуя свою правоту, даже не имея внешней поддержки. Хочу обратить внимание: партизаны много где были, но партизанская страна одна – Беларусь.
Я как-то посетил одну политологическую школу, там были представители государств Восточной Европы, постсоветских республик. Было задание: написать по странам, представители которых присутствовали, по три знакомых символа. Подавляющее большинство к Беларуси написали слово партизан. Так написали представители Румынии, Армении, Азербайджана, Польши. Это дорогого стоит. Здесь речь идет о глубинном народном самоощущении с философской точки зрения.

Алексей БЕЛЯЕВ
доцент кафедры политологии БГЭУ кандидат исторических наук, доцент

РЕЗЮМЕ
 • Александр Карлюкевич
  3 ліпеня - фундаментальная дата на будаўніцтва, сцвярджэнне прыярытэтаў незалежнасці, суверэнітэту нашай краіны. Мне спадабалася думка, што тэма Беларусі-партызанкі застанецца яшчэ на доўгія стагоддзі, таму што яна ішла ад народа, ад яго ўнутраных памкненняў у барацьбе з нацызмам.
 • Валентин Стариченок
  3 июля – это символ исторической преемственности, когда мы не отрицаем прошедшую эпоху, а признаем, что она была, признаем вклад этой эпохи и помним о наших предках, которые в том числе защищали нашу страну, о партизанах, благодаря которым мы можем праздновать такую дату.
 • Игорь Марзалюк
  3 ліпеня - гэта вельмі важны момант беларускага гiстарычнага гранд-наратыву, дзе мы не адмаўляючы нi адзін з этапаў сваёй гісторыі, у тым ліку савецкай, уяўляючы ўсю важнасць, усю складанасць тых працэсаў, разумеем, што ёсць падзеі, без якіх ну проста нас няма, мы не існуём. Вось гэта самае важнае.
 • Алексей Беляев
  3 июля – это самая позитивная из всех дат, которая объединяет наше общество, которая не дает поводов к разъединению.
Экспертная среда
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: НАРРАТИВ ПОБЕДЫ
видеоверсия